Prosjekt Martinic preset manager


Martinic kontaktet upgraded.design i sommeren 2020 og spurte om hjelp til et brukergrensesnittet til en Preset Manager. Martinic bygger VST-synthesizer-plugins som brukes mye i musikkbransjen. Designet av grensesnittet har et relativt flatt design på grunn av VST-pluginens natur. Designet er laget i Figma.


Slutresultat UI design:

Martinic Preset Manager main UI screenshot
Martinic Preset Manager main Adobe XD UI screenshot
Skisse #1 - Jeg begynte å lage første skisse i Adobe Xd, etter litt inspirasjon fra Garageband og VST plug-in Nexus. Men Martinic ønsket å designe grensesnittet i Figma på grunn av gode samarbeidsmuligheter i Figma.
Skisse #2 - I andre (Figma) skisse, designet jeg en ny layout med separate blokker, et bilde og en preset liste, ble alt mer entydig.
Skisse #3 - I tredje skissen, blokkene ble flyttet litt rundt av praktiske årsaker.
Skisser av menu vinduer til preset manageren.